:: Οικολογική Κίνηση Δράμας :: - Οικολογική Κίνηση Δράμας

http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr/2016/11/ceta-29-2016.html

ep-plenary-vote-ceta-3

ep-plenary-vote-ceta-1

ep-plenary-vote-ceta-2

Μετά την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14/12/2016 αντί το Φερβουάριο του 2017 ζητάμε την αποστολή από κάθε πολίτη χωριστά διαμαρτυριών σε Ευρωβουλευτές και Βουλευτές στα mail τους και στο Twitter.Η διακίνηση της πληροφορίας και η συμμετοχή μας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε.
http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr/2016/11/ceta-29-2016.html

Τα mails των Ευρωβουλευτών
nikos.androulakis@europarl.europa.eu
kostas.chrysogonos@europarl.europa.eu

stelios.kouloglou@europarl.europa.eu

giorgos.grammatikakis@europarl.europa.eu
eva.kaili@europarl.europa.eu
georgios.katrougalos@europarl.europa.eu
manolis.kefalogiannis@europarl.europa.eu
kostadinka.kuneva@europarl.europa.eu
miltiadis.kyrkos@europarl.europa.eu
georgios.kyrtsos@europarl.europa.eu
notis.marias@europarl.europa.eu
konstantinos.papadakis@europarl.europa.eu
dimitrios.papadimoulis@europarl.europa.eu
sofia.sakorafa@europarl.europa.eu
maria.spyraki@europarl.europa.eu

elissavet.vozemberg@europarl.europa.eu
theodoros.zagorakis@europarl.europa.eu
sotirios.zarianopoulos@europarl.europa.eu