:: Οικολογική Κίνηση Δράμας :: - Οικολογική Κίνηση Δράμας

Ρέμα Καλλιφύτου Δήμου Δράμας

ΘΕΜΑ : Ρέμα Καλλιφύτου Δήμου Δράμας
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό μας με αριθ. πρωτ. 10/7-3-2016
Με το παραπάνω σχετικό σας γνωρίσαμε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον χείμαρρο Καλλιφύτου. Η κατάσταση μέχρι τώρα παραμένει ίδια, αν όχι και χειρότερη.
Ο χείμαρρος θυμίζει σκουπιδότοπο στο κέντρο της πόλης μας. Από την περιοχή βόρεια της Καλλιφύτου έως και τη γέφυρα των παλαιών σφαγείων, υπάρχουν βαριά ογκώδη αντικείμενα (περιοχή ανάπλασης), μπάζα και πλαστικά που ρίχνονται από τους ιδιοκτήτες των θερμοκηπίων και όχι μόνο, στην κοίτη του (προς την γέφυρα των παλαιών σφαγείων) και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων έχουν διασκορπιστεί σε όλη την έκταση του. Επίσης υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν πεταχτεί από τους ιδιοκτήτες τους (από το πάρκο Κυπρίων Αγωνιστών προς τον Αρκαδικό) και που είναι εύκολο μέσω της Διεύθυνσης Μεταφορών να τους βρείτε και να προβείτε στις κατά νόμο διαδικασίες.
Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας προκειμένου να καθαριστεί το ρέμα Καλλιφύτου και να διασφαλιστεί ότι με διοικητικές ενέργειές σας, θα τιμωρούνται και θα ελέγχονται πλέον, όσοι κακοποιούν βάναυσα το περιβάλλον του τόπου μας.
ΠΡΟΣ:Δήμο Δράμας
(γραφείο κ. Δημάρχου)
Κοινοποίηση:
-Π.Ε. Δράμας (γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη)
-Π. Ε Δράμας/Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
-Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης
-Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δήμου Δράμας