:: Οικολογική Κίνηση Δράμας :: - Οικολογική Κίνηση Δράμας

Οι αρχές μας

Στην πρώτη ιδρυτική συνάντηση αποφασίστηκε:

  •     Η προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής με παρεμβάσεις στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων
  •     Οι παρεμβάσεις αυτές να φτάνουν μέχρι το τέλος, μέχρι να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δηλ. να είναι αποτελεσματικές
  •     Να μην προσδιοριστεί εκ των προτέρων ο  χαρακτήρας της οργάνωσης αλλά να αφεθεί να αναδειχθούν στο μέλλον τα χαρακτηριστικά της μέσα από τις δράσεις και την πρακτική της και
  •     Να καταγραφούν τα οικολογικά προβλήματα της Δράμας.