:: Οικολογική Κίνηση Δράμας :: - Οικολογική Κίνηση Δράμας

Κάψιμο υπολειμμάτων καλλιεργειών στον κάμπο της Δράμας

ΠΡΟΣ:Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΚΟΙΝ:Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας
Α.Τ.Δράμας
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δράμας
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας/Π.Ε.Δράμας
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας

Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι, στις 25/10/2016, ο κάμπος της Δράμας καιγόταν από το Παγγαίο ώς το Μενοίκιο όρος, το Φαλακρό και τα όρη της Λεκάνης, εξαιτίας της καύσης των υπολειμμάτων καλλιεργειών από αγρότες της περιοχής, γεγονός που συμβαίνει κάθε χρόνο.
Μετά από τηλεφώνημά μας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας, μας παρέπεμψαν σε σας, λόγω αρμοδιότητας, καθόσον οι αγρότες, για να επιδοτηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις για τη μη καύση των υπολειμμάτων καλλιεργειών.
Σας είναι γνωστό ότι η σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων καλαμιών με ψιλοτεμαχισμό του άχυρου και ενσω-μάτωσή του στο έδαφος το εμπλουτίζει με οργανικές ουσίες, ώστε τα χωράφια γίνονται πιο γόνιμα και τα προστατεύει από τη διάβρωση και τη μη απομάκρυνση του επιφανειακού γόνιμου εδάφους, σε περιπτώσεις έντονων καταιγίδων. Ενώ, το κάψιμο της επιφανειακής οργανικής ουσίας καθιστά το έδαφος άγονο, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των τελικών αποδόσεων των καλλιεργειών.
Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:
1. Εάν έχετε «κόψει» τα τελευταία χρόνια επιδοτήσεις από αγρότες που συνεχίζουν αυτή την απαράδεκτη πρακτική και σε ποιο ποσοστό.
2. Ποιες ενέργειες προτίθεστε να λάβετε στο μέλλον, προκειμένου να εξαλειφθεί δια παντός, αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο.